Πότε γιορτάζει: Παΐσης

Το όνομα Παΐσης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/6/2020 Παρασκευή 2020-6-19

γιορτάζει σε 23 ημέρες.
12/7/2020 Κυριακή 2020-7-12

γιορτάζει σε 46 ημέρες.