Πότε γιορτάζει: Πατρίτσα

Το όνομα Πατρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
19/5/2024 Κυριακή 2024-5-19

γιορτάζει σε 32 ημέρες.
1/9/2024 Κυριακή 2024-9-1

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
19/10/2024 Σάββατο 2024-10-19

γιορτάζει σε 185 ημέρες.