Πότε γιορτάζει: Πατρίτσα

Το όνομα Πατρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.
19/5/2023 Παρασκευή 2023-5-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.
1/9/2023 Παρασκευή 2023-9-1

γιορτάζει σε 92 ημέρες.
19/10/2023 Πέμπτη 2023-10-19

γιορτάζει σε 140 ημέρες.