Πότε γιορτάζει: Πατρίτσα

Το όνομα Πατρίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

29/4/2019 Δευτέρα 2019-4-29

γιόρταζε πριν από 175 ημέρες.
19/5/2019 Κυριακή 2019-5-19

γιόρταζε πριν από 155 ημέρες.
1/9/2019 Κυριακή 2019-9-1

γιόρταζε πριν από 50 ημέρες.
19/10/2019 Σάββατο 2019-10-19

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.