Πότε γιορτάζει: Πατρούλα

Το όνομα Πατρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2022 Παρασκευή 2022-1-21

γιορτάζει αύριο.
29/4/2022 Παρασκευή 2022-4-29

γιορτάζει σε 98 ημέρες.
1/9/2022 Πέμπτη 2022-9-1

γιορτάζει σε 223 ημέρες.
19/10/2022 Τετάρτη 2022-10-19

γιορτάζει σε 271 ημέρες.
10/11/2022 Πέμπτη 2022-11-10

γιορτάζει σε 294 ημέρες.