Πότε γιορτάζει: Πατρούλα

Το όνομα Πατρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2019 Δευτέρα 2019-1-21

γιόρταζε πριν από 325 ημέρες.
29/4/2019 Δευτέρα 2019-4-29

γιόρταζε πριν από 227 ημέρες.
1/9/2019 Κυριακή 2019-9-1

γιόρταζε πριν από 102 ημέρες.
19/10/2019 Σάββατο 2019-10-19

γιόρταζε πριν από 54 ημέρες.
10/11/2019 Κυριακή 2019-11-10

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.