Πότε γιορτάζει: Πατρούλα

Το όνομα Πατρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2023 Σάββατο 2023-1-21

γιόρταζε πριν από 313 ημέρες.
29/4/2023 Σάββατο 2023-4-29

γιόρταζε πριν από 215 ημέρες.
1/9/2023 Παρασκευή 2023-9-1

γιόρταζε πριν από 90 ημέρες.
19/10/2023 Πέμπτη 2023-10-19

γιόρταζε πριν από 42 ημέρες.
10/11/2023 Παρασκευή 2023-11-10

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.