Πότε γιορτάζει: Πατρούλα

Το όνομα Πατρούλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/1/2024 Κυριακή 2024-1-21

γιόρταζε πριν από 86 ημέρες.
29/4/2024 Δευτέρα 2024-4-29

γιορτάζει σε 12 ημέρες.
1/9/2024 Κυριακή 2024-9-1

γιορτάζει σε 137 ημέρες.
19/10/2024 Σάββατο 2024-10-19

γιορτάζει σε 185 ημέρες.
10/11/2024 Κυριακή 2024-11-10

γιορτάζει σε 207 ημέρες.