Πότε γιορτάζει: Ραφαήλ

Το όνομα Ραφαήλ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2019 Τρίτη 2019-4-30
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 206 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.