Πότε γιορτάζει: Ραφαήλ

Το όνομα Ραφαήλ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 113 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 88 ημέρες.