Πότε γιορτάζει: Τάσα

Το όνομα Τάσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

19/4/2020 Κυριακή 2020-4-19
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 187 ημέρες.
22/12/2020 Τρίτη 2020-12-22

γιορτάζει σε 60 ημέρες.