Πότε γιορτάζει: Φήλιξ

Το όνομα Φήλιξ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2020 Τετάρτη 2020-6-17

γιόρταζε πριν από 137 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.