Πότε γιορτάζει: Φίληξα

Το όνομα Φίληξα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2020 Τετάρτη 2020-6-17

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.