Πότε γιορτάζει: Φίληξ

Το όνομα Φίληξ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2019 Δευτέρα 2019-6-17

γιορτάζει αύριο.
19/10/2019 Σάββατο 2019-10-19

γιορτάζει σε 125 ημέρες.