Πότε γιορτάζει: Φίλιππος

Το όνομα Φίλιππος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιόρταζε πριν από 6 ημέρες.