Πότε γιορτάζει: Φίλιππος

Το όνομα Φίλιππος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 132 ημέρες.