Πότε γιορτάζει: Φίλιππος

Το όνομα Φίλιππος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2023 Τρίτη 2023-11-14

γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.