Πότε γιορτάζει: Φιλήκη

Το όνομα Φιλήκη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2020 Τετάρτη 2020-6-17

γιορτάζει σε 115 ημέρες.
19/10/2020 Δευτέρα 2020-10-19

γιορτάζει σε 239 ημέρες.