Πότε γιορτάζει: Φιλήκη

Το όνομα Φιλήκη γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/6/2024 Δευτέρα 2024-6-17

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.
19/10/2024 Σάββατο 2024-10-19

γιορτάζει σε 122 ημέρες.