Πότε γιορτάζει: Φλωρή

Το όνομα Φλωρή γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

18/8/2020 Τρίτη 2020-8-18

γιορτάζει σε 11 ημέρες.
18/12/2020 Παρασκευή 2020-12-18

γιορτάζει σε 133 ημέρες.