Πότε γιορτάζει: Φωτεινός

Το όνομα Φωτεινός γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/1/2022 Πέμπτη 2022-1-6

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
6/2/2022 Κυριακή 2022-2-6

γιορτάζει σε 19 ημέρες.
26/2/2022 Σάββατο 2022-2-26

γιορτάζει σε 39 ημέρες.
12/8/2022 Παρασκευή 2022-8-12

γιορτάζει σε 205 ημέρες.