Πότε γιορτάζει: Φώτης

Το όνομα Φώτης γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

6/1/2020 Δευτέρα 2020-1-6

γιόρταζε πριν από 213 ημέρες.
6/2/2020 Πέμπτη 2020-2-6

γιόρταζε πριν από 182 ημέρες.
26/2/2020 Τετάρτη 2020-2-26

γιόρταζε πριν από 162 ημέρες.
12/8/2020 Τετάρτη 2020-8-12

γιορτάζει σε 5 ημέρες.