Πότε γιορτάζει: Θεοδώρα

Το όνομα Θεοδώρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/2/2020 Τρίτη 2020-2-11

γιόρταζε πριν από 46 ημέρες.
17/2/2020 Δευτέρα 2020-2-17

γιόρταζε πριν από 40 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 21 ημέρες.
11/3/2020 Τετάρτη 2020-3-11

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
12/5/2020 Τρίτη 2020-5-12

γιορτάζει σε 44 ημέρες.
11/9/2020 Παρασκευή 2020-9-11

γιορτάζει σε 166 ημέρες.