Πότε γιορτάζει: Θεόδωρος

Το όνομα Θεόδωρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/2/2020 Δευτέρα 2020-2-17

γιόρταζε πριν από 49 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 30 ημέρες.
12/5/2020 Τρίτη 2020-5-12

γιορτάζει σε 35 ημέρες.