Πότε γιορτάζει: Θοδώρα

Το όνομα Θοδώρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/2/2024 Κυριακή 2024-2-11

γιόρταζε πριν από 106 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 100 ημέρες.
11/3/2024 Δευτέρα 2024-3-11

γιόρταζε πριν από 77 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 65 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιόρταζε πριν από 16 ημέρες.
11/9/2024 Τετάρτη 2024-9-11

γιορτάζει σε 106 ημέρες.