Πότε γιορτάζει: Θόδωρος

Το όνομα Θόδωρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/2/2023 Παρασκευή 2023-2-17

γιόρταζε πριν από 109 ημέρες.
4/3/2023 Σάββατο 2023-3-4
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 94 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 26 ημέρες.