Πότε γιορτάζει: Θόδωρος

Το όνομα Θόδωρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 24 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 25 ημέρες.