Πότε γιορτάζει: Θόδωρος

Το όνομα Θόδωρος γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/2/2020 Δευτέρα 2020-2-17

γιόρταζε πριν από 52 ημέρες.
7/3/2020 Σάββατο 2020-3-7
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 33 ημέρες.
12/5/2020 Τρίτη 2020-5-12

γιορτάζει σε 32 ημέρες.