Πότε γιορτάζει: Ραφαέλα

Το όνομα Ραφαέλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/4/2022 Τρίτη 2022-4-26
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 227 ημέρες.
8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.