Πότε γιορτάζει: Ραφαέλα

Το όνομα Ραφαέλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 35 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 166 ημέρες.