Πότε γιορτάζει: Ραφαέλλα

Το όνομα Ραφαέλλα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/5/2021 Τρίτη 2021-5-4
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 208 ημέρες.
8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.