Πότε γιορτάζει: Ραφαηλία

Το όνομα Ραφαηλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

21/4/2020 Τρίτη 2020-4-21
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 75 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 126 ημέρες.