Πότε γιορτάζει: Ραφαηλία

Το όνομα Ραφαηλία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

30/4/2019 Τρίτη 2019-4-30
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 204 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.