Πότε γιορτάζει: Σεραφίνα

Το όνομα Σεραφίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2023 Δευτέρα 2023-1-2

γιόρταζε πριν από 341 ημέρες.
6/5/2023 Σάββατο 2023-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
16/8/2023 Τετάρτη 2023-8-16

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.
4/12/2023 Δευτέρα 2023-12-4

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.