Πότε γιορτάζει: Σεραφίνα

Το όνομα Σεραφίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2020 Πέμπτη 2020-1-2

γιόρταζε πριν από 223 ημέρες.
6/5/2020 Τετάρτη 2020-5-6

γιόρταζε πριν από 99 ημέρες.
16/8/2020 Κυριακή 2020-8-16

γιορτάζει σε 3 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 87 ημέρες.
4/12/2020 Παρασκευή 2020-12-4

γιορτάζει σε 113 ημέρες.