Πότε γιορτάζει: Σεραφίνα

Το όνομα Σεραφίνα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιόρταζε πριν από 329 ημέρες.
6/5/2022 Παρασκευή 2022-5-6

γιόρταζε πριν από 205 ημέρες.
16/8/2022 Τρίτη 2022-8-16

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
4/12/2022 Κυριακή 2022-12-4

γιορτάζει σε 7 ημέρες.