Πότε γιορτάζει: Σεραφείμ

Το όνομα Σεραφείμ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2024 Τρίτη 2024-1-2

γιόρταζε πριν από 202 ημέρες.
6/5/2024 Δευτέρα 2024-5-6

γιόρταζε πριν από 78 ημέρες.
16/8/2024 Παρασκευή 2024-8-16

γιορτάζει σε 24 ημέρες.
8/11/2024 Παρασκευή 2024-11-8

γιορτάζει σε 108 ημέρες.
4/12/2024 Τετάρτη 2024-12-4

γιορτάζει σε 134 ημέρες.