Πότε γιορτάζει: Σεραφείμ

Το όνομα Σεραφείμ γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2022 Κυριακή 2022-1-2

γιόρταζε πριν από 341 ημέρες.
6/5/2022 Παρασκευή 2022-5-6

γιόρταζε πριν από 217 ημέρες.
16/8/2022 Τρίτη 2022-8-16

γιόρταζε πριν από 115 ημέρες.
8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.
4/12/2022 Κυριακή 2022-12-4

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.