Πότε γιορτάζει: Σεραφειμία

Το όνομα Σεραφειμία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2019 Τετάρτη 2019-1-2

γιόρταζε πριν από 324 ημέρες.
6/5/2019 Δευτέρα 2019-5-6

γιόρταζε πριν από 200 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 98 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 14 ημέρες.
4/12/2019 Τετάρτη 2019-12-4

γιορτάζει σε 12 ημέρες.