Πότε γιορτάζει: Σεραφειμίτσα

Το όνομα Σεραφειμίτσα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

2/1/2019 Τετάρτη 2019-1-2

γιόρταζε πριν από 322 ημέρες.
6/5/2019 Δευτέρα 2019-5-6

γιόρταζε πριν από 198 ημέρες.
16/8/2019 Παρασκευή 2019-8-16

γιόρταζε πριν από 96 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
4/12/2019 Τετάρτη 2019-12-4

γιορτάζει σε 14 ημέρες.