Πότε γιορτάζει: Στρατής

Το όνομα Στρατής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2022 Τετάρτη 2022-8-17

γιόρταζε πριν από 102 ημέρες.
30/9/2022 Παρασκευή 2022-9-30

γιόρταζε πριν από 58 ημέρες.
8/11/2022 Τρίτη 2022-11-8

γιόρταζε πριν από 19 ημέρες.
13/12/2022 Τρίτη 2022-12-13

γιορτάζει σε 16 ημέρες.