Πότε γιορτάζει: Στρατής

Το όνομα Στρατής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2021 Τρίτη 2021-8-17

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
30/9/2021 Πέμπτη 2021-9-30

γιόρταζε πριν από 59 ημέρες.
8/11/2021 Δευτέρα 2021-11-8

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
13/12/2021 Δευτέρα 2021-12-13

γιορτάζει σε 15 ημέρες.