Πότε γιορτάζει: Στρατής

Το όνομα Στρατής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2020 Δευτέρα 2020-8-17

γιορτάζει σε 40 ημέρες.
30/9/2020 Τετάρτη 2020-9-30

γιορτάζει σε 84 ημέρες.
8/11/2020 Κυριακή 2020-11-8

γιορτάζει σε 123 ημέρες.
13/12/2020 Κυριακή 2020-12-13

γιορτάζει σε 158 ημέρες.