Πότε γιορτάζει: Στρατής

Το όνομα Στρατής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2019 Σάββατο 2019-8-17

γιόρταζε πριν από 95 ημέρες.
30/9/2019 Δευτέρα 2019-9-30

γιόρταζε πριν από 51 ημέρες.
8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 12 ημέρες.
13/12/2019 Παρασκευή 2019-12-13

γιορτάζει σε 23 ημέρες.