Πότε γιορτάζει: Στρατής

Το όνομα Στρατής γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

17/8/2023 Πέμπτη 2023-8-17

γιόρταζε πριν από 110 ημέρες.
30/9/2023 Σάββατο 2023-9-30

γιόρταζε πριν από 66 ημέρες.
8/11/2023 Τετάρτη 2023-11-8

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.
13/12/2023 Τετάρτη 2023-12-13

γιορτάζει σε 8 ημέρες.