Πότε γιορτάζει: Δώρα

Το όνομα Δώρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/2/2024 Κυριακή 2024-2-4

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.
11/2/2024 Κυριακή 2024-2-11

γιόρταζε πριν από 10 ημέρες.
17/2/2024 Σάββατο 2024-2-17

γιόρταζε πριν από 4 ημέρες.
11/3/2024 Δευτέρα 2024-3-11

γιορτάζει σε 19 ημέρες.
23/3/2024 Σάββατο 2024-3-23
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 31 ημέρες.
1/5/2024 Τετάρτη 2024-5-1

γιορτάζει σε 69 ημέρες.
12/5/2024 Κυριακή 2024-5-12

γιορτάζει σε 80 ημέρες.
14/5/2024 Τρίτη 2024-5-14

γιορτάζει σε 82 ημέρες.
11/9/2024 Τετάρτη 2024-9-11

γιορτάζει σε 202 ημέρες.