Πότε γιορτάζει: Δώρα

Το όνομα Δώρα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

4/2/2023 Σάββατο 2023-2-4

γιόρταζε πριν από 116 ημέρες.
11/2/2023 Σάββατο 2023-2-11

γιόρταζε πριν από 109 ημέρες.
17/2/2023 Παρασκευή 2023-2-17

γιόρταζε πριν από 103 ημέρες.
4/3/2023 Σάββατο 2023-3-4
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 88 ημέρες.
11/3/2023 Σάββατο 2023-3-11

γιόρταζε πριν από 81 ημέρες.
1/5/2023 Δευτέρα 2023-5-1

γιόρταζε πριν από 31 ημέρες.
12/5/2023 Παρασκευή 2023-5-12

γιόρταζε πριν από 20 ημέρες.
14/5/2023 Κυριακή 2023-5-14

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.
11/9/2023 Δευτέρα 2023-9-11

γιορτάζει σε 102 ημέρες.